ANBI informatie​

Naam van de instelling
: Stichting Eigen Thuis

Nummers:
RSIN: 863114684
KvK: 84153008 Vestigingsnr. KvK: 000052018377
AGB-code: 41525718
SBI: 8720 – Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten
IBAN: NL35 RABO 0375 7114 65

Contactgegevens:
Postadres:
Generaal Gavinstraat 321
6562 MK Groesbeek
Bezoekadres:
Hoflaan 11
6561 AV Groesbeek
E-mail: info@stichtingeigenthuis.nl

Bestuur
Jan Hendriks – voorzitter
Rudi de Bruin – secretaris
Carla Pouwels-Verbeet – penningmeester

Beloningsbeleid: De bestuursleden vervullen hun werkzaamheden geheel onbezoldigd en daarmee vrijwillig uit.

Jaarverslag en financiële verantwoording: Dit wordt gepubliceerd op de website nadat het 1e boekjaar 2022 is afgesloten.

ANBI-status per: 01-10-2021