ANBI-status

Donaties worden gebruikt voor het bekostigen van extra uitgaven. Voorbeelden hiervan zijn   activiteiten voor de bewoners of de inrichting en onderhoud van tuin en gezamenlijke ruimtes. 


Stichting Eigen Thuis heeft per 1 oktober 2021 de ANBI status.

Dit heeft als voordeel dat u uw giften zelfs tot 125% kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen! Ook zijn wij over de ontvangen giften en nalatenschappen geen schenk- en erfbelasting verschuldigd. Zo wordt ieder bedrag dat u schenkt geheel besteed aan de Stichting.

Giften kunnen worden gedaan op onze bankrekening nr. NL35 RABO 0375 7114 65

Iedere ANBI is verplicht haar basis gegevens te publiceren op haar website. Hieronder zet Stichting Eigen Thuis deze gegevens op een rij.

Naam van de stichting:    Stichting Eigen Thuis

Kamer van Koophandel:    84153008   
Vestigingsnr. KvK:   000052018377
AGB-code:   41525718
SBI:   8720 – Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten

Fiscaal nummer (RSIN):    863114684

Contact gegevens (zie pagina Contact):   

Bestuur​:
Harold Janssen – voorzitter
Rudi de Bruin – secretaris
Carla Pouwels-Verbeet – penningmeester

Beleidsplan : klik hier voor het beleidsplan (zie ook pagina De Stichting)


Beloningsbeleid :                   
De bestuursleden vervullen hun werkzaamheden geheel onbezoldigd en daarmee vrijwillig uit.

Doelstelling (visie en missie) : (zie ook pagina De Stichting)

Financiële verantwoording: jaarverslag 2022 en jaarrekening 2022